HätäEA

Hätäensiapu käsittää toiminnan sairaskohtauksen sattuessa, elvytyksen, suuret verenvuodot ja tajuttoman potilaan auttamisen. Aiheina sivutaan myös mm. vammapotilaan hoitoa, yleisimpiä sairaskohtauksia ja kriisiapua. Kurssiin voidaan liittää myös tilaajan toiveesta jokin osa-alue. Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Kurssin sisältö on seuraavanlainen:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia

Kurssin kesto on neljästä seitsemään tuntia tai kahdeksan tuntia. HätäEA 4-7h kurssit ovat typistetympiä kursseja, joissa pyritään painottamaan jotakin tiettyä asiaa, HätäEA 8h kurssi on virallinen, koko aihealueen kattava kurssi. Kurssin hyväksytysti käyneellä on mahdollista lunastaa itselleen SPR:n Hätäensiapu-kortti. Kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa.