Uudet elvytys ohjeet

Käypä hoito -suosituksiin on päivittynyt elvytyksen uudet ohjeet. Monesti mekin olemme kuulleet harmittelua siitä, kun ”ohjeet päivittyvät koko ajan ja painallusten ja puhallusten määrä muuttuu koko ajan”. Elvytystä tutkitaan jatkuvasti ja siitä saadaan uutta tietoa, kuinka elotonta ihmistä tulee hoitaa. Tästä syystä ohjeet päivittyvät. Kuitenkin, paineluiden ja puhallusten määrä on viimeksi muuttunut vuonna 2006. Tälläkin kertaa paineluiden ja puhallusten määrä pysyy samana: 30 painallusta ja 2 puhallusta. Eli myös puhallukset ovat edelleen tärkeitä. Maallikon suorittama defibrillaatio on myös tärkeää, eli deffa on kytkettävä potilaaseen heti kun se on saatavilla. Käy katsomassa uudet ohjeet: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi17010#s5

Aikuisen peruselvytyskaavio: http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi17010b.pdf